Публична покана за набиране на оферти по процедура: Доставка на оборудване: CNC Струг - 2 бр.” , в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0739-C01/12.02.2020  “Подобряване на производствения капацитет на Оптоматик 64 ООД”.

ДокументацияПроект BG16RFOP002-2.040-0739-C01/12.02.2020 “Подобряване на производствения капацитет на Оптоматик 64 ООД”


Оптоматик-64“ ООД - фирма специализирана в металообработването и автоматизацията на производството.


Ние проектираме, изработваме и пускаме в експлоатация ново технологично оборудване и обновяваме съществуващото.
Изработваме детайли по поръчка на клиента в малки и големи серии.

Фирмата разполага с високопроизводително технологично оборудване с CNC управление за металообработка.
Изработваме детайли за собственото си производство, нестандартно оборудване и детайли по задания и чертежи на клиенти.
Нашето внимание е изцяло насочено към изискванията на нашите клиентите .